A köznevelés feladatainak eredményes végrehajtása közös ügyünk.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény több ízben is módosult az elmúlt fél évben, elsősorban a törvény alkalmazása során felmerült egyes gyakorlati és értelmezési problémák megoldása, a jogszabályszöveg pontosítása miatt. A törvény változása mellett számos rendelet kiadására, módosítására került sor az év során. Közlemény.