Fülöp Henrik bejegyzései

Új OKJ: elágazások, szakképesítések száma és OKJ szám

Új országos képzési jegyzék-elágazások, szakképesítések és OKJ számElágazások, ráépülő szakképesítések

A szakképesítések ezentúl sokkal szorosabb kapcsolatban állnak egymással, így – amellett, hogy az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) is átláthatóbbá válik – hatékonyabb képzési pályák (például egymásra épülő szakmák megszerzése) jöhetnek létre.

Szakképesítések száma

A korábbi OKJ 800 szakmájával szemben az új Országos Képzési Jegyzékben-ban csak 400 van, ez azonban messze nem jelenti azt, hogy csökkent volna a szakmakínálat. Egy soron belül ugyanis több elágazást, ráépülő szakképesítést is találhatunk. Ha ezeket összeszámoljuk, akkor – az eddiginél több – 1000 fölötti megszerezhető szakmát kapunk.

Új típusú Országos Képzési Jegyzék szám

Az új Képzési Jegyzék bevezetésével az OKJ-azonosító is megváltozik. Az eddig 8 számjegyű kód helyét egy hosszabb, 15 számból álló azonosító veszi át, ami maga is leírja az adott szakma helyét a rendszerben, az OKJ-szám is tükrözi ezentúl az egyes szakképesítések kapcsolatát, viszonyát.

Publikálta: Fülöp Henrik

hirek.ws.all

Új OKJ: moduláris szakmaszerkezet és rész-szakképesítések

Új OKJ: moduláris szakmaszerkezet és rész-szakképesítésekModuláris szakmaszerkezet

Az új OKJ-ben a  moduláris szakmaszerkezet azt jelenti, hogy a rokonszakmák közös tudásanyagát mostantól ugyanaz a követelménymodul tartalmazza. Így, aki egy szakma megszerzése során sikeres vizsgával teljesített egy bizonyos modult, annak nem kell abból ismét vizsgáznia, és a második szakma tanulásakor felmentést kaphat a tananyag egy – az első szakma keretében már megismert – része alól is.

Rész-szakképesítések

A rész-szakképesítések segítségével lehetővé válik, hogy az új OKJ-ben se maradjon szakma nélkül, aki az elkezdett képzést valamiért nem tudja befejezni, illetve a vizsgán nem tud minden feladatot az elvárt szinten teljesíteni. Az így megszerzett rész-szakképesítések – amellett, hogy akár az elhelyezkedést is lehetővé teszik – azt is biztosítják, hogy később a már megszerzett ismeretek beszámításával folytathassuk a tanulást.

Publikálta: Fülöp Henrik

hirek.ws.all

Az új Országos Képzési Jegyzék fő célkitűzései

Az új Országos Képzési Jegyzék fő célkitűzéseiAz új Országos Képzési Jegyzék fő célkitűzései  a következők:

 • jobban felépített, átláthatóbb szakmastruktúra, egymással szorosabb és jobban kihasználható kapcsolatban levő szakképesítések
 • a szakképesítések közötti átjárhatóság javítása, a korábban megszerzett tudás beszámíthatóságának megteremtése
 • a mai munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmakínálat megalkotása.

 

Publikálta: Fülöp Henrik

hirek.ws.all

A Türr István Képző és Kutató Intézet alaptevékenysége

A TKKI feladatai:

 • kapcsolattartás az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és a munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarával,
 • a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése,
 • a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése,
 • a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javítása,
 • a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása,
 • a társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó kutatási feladatok, beleértve a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási tevékenységet,
 • a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok kiemelt kezelése,
 • részvétel határon átnyúló együttműködésben, különösen a kárpát-medencei egységes szak-és felnőttképzés kialakítása érdekében,
 • részvétel a nemzetközi romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere alapján készülő nemzeti stratégia kidolgozásában és megvalósításában.

 

A Türr István Képző és Kutató Intézet székhelyén és telephelyein vizsgáztat és ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytathat.

hirek.ws.all

Türr István Képző és Kutató Intézet

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézeteként elsősorban komplex társadalomfejlesztéssel foglalkozik. A társadalmi felzárkózás, a mélyszegénység megszüntetése és az esélyegyenlőség terén európai uniós és hazai finanszírozású projektjeink főként az álláskeresőket, alacsony végzettségűeket, megváltozott munkaképességűeket segíti a felzárkózásban.

A TKKI küldetése egy hosszú távú társadalomfejlesztő szerep felvállalása annak érdekében, hogy a kevésbé fejlett térségek hátrányos helyzetű munkavállalói fokozatosan lépésről-lépésre aktív munkaerő-piaci szereplővé, értékteremtő és adófizető állampolgárrá váljanak, valamint ennek eredményeképpen javuljon a többségi társadalom részéről tanúsított tolerancia, csökkenjen az etnikai vagy szociális helyzet alapján történő negatív megkülönböztetés mértéke.

hirek.ws.all

Mi lesz a Digitális Otthon Program következő állomása?

A Digitális Otthon Program együttműködő partnereit márciusban közbeszerzési eljárás keretében választják ki és a tervek szerint a szeptemberi iskolakezdésre a szükséges eszközöket már el is juttatják a kedvezményezettekhez, ez mintegy 70-80 ezer forintos értéket jelent, ami tartalmaz egy internetes alapcsomagot, amelyet egy noteszgép, a mellé járó internetkapcsolat, oktatás és speciális internetes tartalmak és alkalmazások alkotnak majd.

A Digitális Otthon Programban várhatóan komolyan odafigyelnek majd arra, hogy a kiosztott számítógépeket ne ingyenes segélyként fogják fel a kedvezményezettek és azokat valóban rendeltetésszerűen, a célcsaládok használják majd, ne kerüljenek tempósan a másodlagos piacra. Ennek érdekében valószínűleg valamilyen önerőt is fel kell mutatni a programban való részvételhez, a műszaki háttér pedig a használatra vonatkozó szabályrendszert kényszerítené ki. Ennek pontos kidolgozása még tart.

hirek.ws.all

A Digitális Otthon Program kezdete

A magyar kormány és a Microsoft Magyarország Kft stratégiai együttműködési megállapodást kötött 2012. december 12-én. A Microsoft Magyarországon több mint 500 millió forintnyi társasági adót, munkavállalói után közel 1 milliárd forintnyi járulékot fizet évente, míg bérköltsége meghaladja a 3 milliárd forintot.

A Digitális Otthon Program kísérleti szakasza Miskolcon és környékén indul, ahol a kormány – és az informatikai-távközlési ágazat legnagyobb képviselőinek további hozzájárulásával – 40 ezer otthont lát el a szélessávú internetelérés technikai és infrastrukturális feltételeivel mintegy nyolcmilliárd forint értékben. Emellett oktatás és képzés formájában is biztosítják az eszközök hatékony és eredményes használatához szükséges ismereteket. Amennyiben a miskolci kísérleti projekt kedvező eredménnyel zárul, a  Digitális Otthon Programot országos méretűre terjesztik ki.

hirek.ws.all

Mi az a Digitális Otthon Program, mi a DOP?

A Digitális Otthon Program (DOP) célja a leszakadó térségek informatikai felzárkóztatása és versenyképességének növelése, a lakosság munkavállalási képességének és informatikai képzettségének a javítása. A Digitális Otthon Program további célja, hogy a magyarországi otthonokban és az emberek által sűrűn látogatott intézményekben elérhetőek legyenek azok a szolgáltatások, amelyek a 21. századi versenyképesség szempontjából fontosak.

Tehát a Digitális Otthon Program egyik eleme a közoktatási portál, másik eleme a Microsoft-kezdeményezésre létrejövő Digitális Otthon Program lesz.

A kormány és az informatikai ágazat közös kezdeményezéséről az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), valamint a Microsoft, az Intel és a Vodafone részvételével valósítja meg a Digitális Otthon Programot. Ezt a Digitális Otthon Program projektet a Microsoft Magyarország ajánlotta a kormány figyelmébe. A Microsoft volt az első iparági szereplő, amely a Digitális Otthon Program megvalósításához tudásával és forrásaival hozzájárult.

A Microsoft célja a digitális szakadék csökkentése és a digitális írástudás szintjének növelése, Magyarország infotechnológiai fejlettségének növelése, ezáltal a munkanélküliség csökkentése és a gazdasági fejlődés elősegítése. A Microsoft és más informatikai vállalatok számára ugyanis egy fejlett piac sokkal több üzleti lehetőséget nyújt.

hirek.ws.all

Digitális írástudás avagy…

Digitális írástudás avagy gondolati- és gyakorlati képességek.
A “digitális írástudást” egyfajta gyűjtőfogalomként értelmezzük a tradicionális tudás – számítógépes műveltség – információs műveltség szintéziseként.

Segítségével egy olyan jelenséget, újfajta tudást írunk körül, amelyben a tradicionális ismereteken kívül a gondolati- és gyakorlati képességek egy sajátos köre is megjelenik.
Az „információs társadalomba” való bekapcsolódás nem valósítható meg nélküle, sajnos a fejlett országokkal összehasonlítva jelentős hazánk elmaradása ezen a téren.

Az IOSZIA Akkreditált Felnőttképzési és Oktatási Központ célkitűzései között szerepel a digitális írástudás minél szélesebb körben történő terjesztése – ezzel létre hozva azt az alaptudást, amely egyre inkább nélkülözhetetlenné válik, hiszen a XXI. század digitális analfabétája az információszerzésben, feldolgozásban és annak továbbadásában behozhatatlan hátrányba kerül. Napjaink modern irodája elképzelhetetlen a gyors, pontos munkát segítő szoftverek nélkül. Ezek a programok nélkülözhetetlenek, de önmagukban semmit sem érnek – szükség van az Emberre, aki ezeket a lehetőségeket maximálisan ki tudja használni és irányítani. Digitális írástudás


Digitális írástudás
Fülöp Henrik

hirek.ws.all

Új kapcsolatok

A díjátadó jó lehetőséget biztosított arra is, hogy hazánk integrációját elősegítve személyes kapcsolatokat tudjak kiépíteni olyan külföldi szakemberekkel,
akik az EU-ban és hazájukban fontos szerepet töltenek be az informatika terjesztése terén. Dr. Uwe Seebacher (USP International), Bianca Ciceak (SIVECO), Mladen Glasenhardt, LL.B (Croatian Information Technology Society), valamint a fentebb már említett Schlamberger úr és Dukic úr voltak beszélgető partnereim. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy mindannyian hasonlóan látják és ítélik meg a jelenlegi helyzetet, mely országoktól és határoktól függetlenül a következő üzenetet hordozza:

Csak egy út áll előttünk, melyet magam is vallok: igent kell mondanunk a fejlődésre, igent kell mondanunk az életünket minden szinten átszövő változásokra, komplex, előremutató programokat kell készítenünk, és végül, de nem utolsó sorban mindent el kell követnünk, hogy a magas szintű digitális kultúrát minél többen elsajátíthassák. Az IT társadalmak új fejlesztési stratégiákat követelnek. Ha ezt nem látjuk be, nem próbáljuk megvalósítani a „papíron” már meglévő projekteket, akkor egyre nőni fog a szakadék köztünk, és a fejlődésre szavazók között.

Fülöp Henrik

hirek.ws.all